Společné tréninky oddílu

bg_main
V letních měsících:
den čas kde
pondělí nejmladší (5-9) do 18:00hod atletický stadion
mladí (9-13) do 18:00
starší kategorie 18:00-19:30
pátek nejmladší (5-9) do 18hod atletický stadion
mladí (9-13) do 18:30
starší kategorie 18:00-19:30
V zimních měsících a za nepříznivého počasí:
den čas kde
pondělí nejmladší (5-9) do 18hod tělocvična střediska TJ
mladí (9-13) do 18:30
starší kategorie 18:00-19:30
pátek nejmladší (5-9) do 18hod tělocvična 2.ZŠ
mladí (9-13) do 18:30
starší kategorie 18:00-19:30

Věkové rozpětí uváděné pro jednotlivé kategorie je pouze orientační, vždy záleží na vyspělosti jedinců, individuální dohodě s trenérem, dalších okolnostech. Přijímáme děti starší 5 let , u kterých předpokládáme pohybové a další dovednosti vývojově odpovídající tomuto věku. Pokud někdo přesto do oddílu přihlásí dítě mladší, očekáváme aktivní spolupráci rodičů, zejména při aktivitách, na které dítě vzhledem ke svému věku nestačí.

Další informace k přijetí nových členů najdete ZDE.

Od členů oddílu očekáváme pravidelnou účast na společných hodinách.