Přidejte se k nám

bg_main
Bankovní spojení:
www číslo účtu kód banky variabilní symbol
http://atletikanmnm.mameweb.cz/ 1623637379 0800 (ČSOB) rodné číslo zájemce

Nabízí odborně vedenou všeobecnou průpravu dětí od 5 let směřovanou k základním zdravým sportovním návykům a případné atletické specializaci v mládežnických a starších věkových kategoriích. Poskytuje individuální tréninky dorostu, juniorů a dospělých, odborné konzultace sportující veřejnosti apod.

Roční příspěvek oddílu a tělovýchovné jednotě činí 700 Kč. Členové oddílu mohou být registrováni Českým aletickým svazem – poplatek za registraci činí 100 Kč. Náš oddíl navrhuje/doporučuje registrovat členy narozené v roce 2002 a starší. Poplatky uhraďte a vyplněné přihlášky odevzdejte do 21.10.2013 na hodinách tréninků atletického oddílu.


K činnostem oddílu patří vedle společného trénování i organizace závodů, zejména přímo na stadionu nebo v částech Nového Města na Moravě a okolí. Od členů očekáváme aktivní účast na akcích pořádaných oddílem, od vybraných závodníků na soutěžích kraje Vysočina, od těch nejúspěšnějších závodění na republikové i reprezentační úrovni.


V průběhu roku pořádáme různá soustředění, kterých se účastní zejména starší členové oddílu, reprezentanti ČR a jejich nadějní následovníci. V době letních prázdnin k naší nabídce přidáváme ještě týdenní sportovně rekreační pobyt pro nejmenší členy oddílu, případně i jejich rodiče.

Před sklonkem roku rekapitulujeme uplynulou sezónu na výroční schůzi, o jejím letošním prosincovém termínu budete včas informováni, už teď jste srdečně zváni.

Na co se kdy kde můžete těšit:
Akce Kdy se koná
Rozloučení s dráhovou sezónou říjen, v době tréninku
Podzimní přespolní běh říjen, Koupaliště NMnM
Memoriál Cyrila Musila říjen, Turistická chata Studnice
Běh na Kaplisko říjen, od evangelického hřbitova NMnM
SpolkuBál listopad, KD NMnM – 1. ročník plesu NO
Výroční schůze AO prosinec/leden

Oceňujeme aktivní přístup rodičů , kteří dětem umožní účastnit se akcí nabízených atletickým oddílem, zejména pak vítáme pomoc při dopravě dětí na akce mimo Nové Město na Moravě.

Pokud máte možnost vzít občas v sobotu či v neděli auto a dovézt své dítě, případně doplnit zbývající místa dalšími závodníky, na závody, označte nám, prosíme, tuto skutečnost v přihlášce. Děkujeme.

Pokud máte možnost podílet se na závodech pořádaných naším oddílem věnováním nějakých cen pro úspěšné závodníky (věcné ceny, finanční dary,…), budeme rádi, když nás na sebe upozorníte v přihlášce. Děkujeme :o)


Jste-li naším potencionálním sponzorem, nebo máte kontakt na někoho, kdo by mohl finančně náš oddíl podporovat, bez okolků nás kontaktujte, popřípadě se může podívat na naše výsledky. Děkujeme!!! :o)


Pokud máte nějaké osobní zkušenosti se sportem, uveďte, prosíme, do poznámky v přihlášce, ať víme, s kým máme tu čest… (Rozličná sportovní odvětví, rekreační i profesionální úroveň, různá míra úspěchu, vše nás zajímá…).


S jakýmikoli dalšími dotazy se kdykoli obracejte na předsedu oddílu, před či po tréninku na kohokoli odpovědischopného :o).